Zpracování průkazu krok za krokem

Pokuste se najít maximum projektové dokumentace od vaší nemovitosti - to jsou půdorysy, řezy, pohledy, technické zprávy. Zavolejte mi nebo mi napište mail a sdělte mi přesnou adresu objektu a jeho stáří, uvítám například i fotografii. V této fázi si potvrdíme cenu za zpracování průkazu. Cestovné v Pardubickém kraji si neúčtuji. Pokud s nabídkou souhlasíte, domluvíme si schůzku na místě, kde provedu místní šetření. Nejdříve si celý objekt prohlédnu, nafotím a porovnám s projektovou dokumentací. V případě, že nechcete dokumentaci zapůjčit, tak si jí také ofotím. Připravte také případné dokumenty, které se týkají průběžných rekonstrukcí - například výměny oken, zateplení fasády či střechy. Na místě se snažím zjistit jednotlivé skladby konstrukcí a jejich tepelně technické vlastnosti, systém vytápění, ohřev teplé vody, zdroj tepla, stav izolací, dále například větrací systém, chlazení a další faktory, které mohou ovlivnit spotřebu energie. Naopak mě nezajímají spotřebiče jako vařiče, domácí vodárny, studny, čističky odpadních vod. Pokud jsou informace v dokumentaci nedostatečné nebo neaktuální většinou lze vše doměřit a zjistit na místě. Schůzka netrvá většinou déle než hodinu (uvažuji běžný rodinný nebo bytový dům). Do 2 týdnů odevzdávám 3 originály, digitální podobu mohu zaslat do mailu nebo na nosiči CD. Pokud to spěchá, zkusme se domluvit, záleží na momentální pracovní vytíženosti.