Zdražení štítku stávajících budov

1.prosince 2015 vyjde v platnost novela vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti budov, která zavádí povinnost do energetického průkazu zpracovat tzv. "stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy". Zjednodušeně do 1.12 takový průkaz konstatoval pouze nějaký stávající stav, od 1.12 bude obsahovat i doporučení pro snížení energetické náročnosti a i grafické znázornění tedy dopad těchto opatření. Opatření se budou hodnotit z hlediska technické proveditelnosti, funkční vhodnosti a ekonomická vhodnost pomocí prosté doby návratnosti. Toto musí mít všechny průkazy energetické náročnosti budovy (kromě novostaveb) zpracované od 1.prosince 2015. Pokud preferujete nižší cenu, nečekejte s objednáním, rozhodující není datum objednání, ale datum vypracování.