Musím mít energetický průkaz?

Rodinné domy

  • Prodávám nebo pronajímám rodinný dům - PENB před podpisem smlouvy
  • Dávám inzerát na prodej nebo pronájem domu - musím zveřejnit třídu en.náročnosti (nebo dát nejhorší "G")
  • Vyjímka - Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu domu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 (neproběhla větší změna - např. zateplení)


    bytové domy
  • Vlastník (nejčastěji SVJ) opatří průkaz pokud dochází k prodeji bytu. Pokud SVJ nesplní svou zákonou povinnost za kterou mu hrozí sankce, má majitel bytu možnost nahradit PENB vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
  • Průkaz mám předložit kupujcímu před podpisem smlouvy
  • Dávám inzerát na prodej bytu - musím zveřejnit třídu en.náročnosti (nebo když PENB nemám musím uvést nejhorší "G")
  • Totéž bude platit od 1.1.2016 při pronájmu bytu.
  • Vyjímka - Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu bytu, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna před 1. lednem 1947 (neproběhla větší změna - např. zateplení)