Povinný průkaz od 1.1.2015

Průkaz energetické náročnosti budovy je od 1.1.2015 povinný pro bytové a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2. V dalších letech pak přijde řada i na zbývající budovy, konkrétně budovy nad 1000m2 budou průkaz potřebovat od 1.1.2017 a menší než 1000m2 od 1.1.2019. Většina bytových domů se ale s potřebou nechat vyhotovit energetický "štítek" již setkala v případě prodeje bytu. V tom případě je majitel budovy (nikoliv bytu) povinen zajistit zpracování průkazu (to je v platnosti již od roku 2013). Od 1.1.2016 Pak tuto povinnost budou mít majitelé budov i při pronájmu bytu nebo kanceláře. Z toho je patrné, že i menší bytové domy budou průkaz potřebovat podstatně dříve, než jim nařizuje zákon obecně, jelikož k prodeji či pronájmu dojde v naprosté většině dříve.