Průkaz energetické náročnosti budovy

CO JE TO ENERGETICKÝ PRŮKAZ NEBO TAKÉ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY?

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který komplexně hodnotí spotřebu energií v budově. Součástí hodnocení jsou energie potřebné k topení, ohřevu teplé užitkové vody, větrání, chlazení, klimatizaci či osvětlení. Budova je ohodnocena známkou A až G podobně jako je tomu u domácích spotřebičů. Písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.

prukaz energeticke narocnosti budovy

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PRŮKAZEM A ŠTÍTKEM?

"Energetický štítek" je obecně používaný hovorový výraz pro průkaz energetické náročnosti budovy, nebo pro jeho konkrétní část, kde je vyobrazeno barevné zatřídění budovy a bohužel i v médiích se často pod tímto názvem skloňuje, nicméně není to výraz správný. Je totiž snadno zaměnitelný s oficiálním názvem pro "Energetický štítek obálky budovy" dle ČSN 73 0540 - tento dokument ale není podle zákona o hospodaření energií žádným výstupem. Výraz energetický štítek se na těchto stránkách vyskytuje pouze kvůli vyhledávání. Podle energetického zákona vyžadujte vždy zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

KDO BUDE PRŮKAZ POTŘEBOVAT?

V každém případě je potřeba průkaz energetické náročnosti pro novostavby, kde je součástí dokumentace pro stavební povolení. Od 1.1.2013 se zavádí povinnost zajistit vypracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu budovy a ten předložit před uzavřením smluv. Při pronájmu ucelené části budovy (např. bytu) až od 1.1.2016.

SVJ NEBO DRUŽSTVO

Pokud je majitelem domu sdružení vlastníků jednotek nebo jiná forma vlastnictví jako jsou například bytová družstva, potom je vždy za zajištění energetického průkazu zodpovědné sdružení, družstvo atd. přestože o prodeji nebo pronájmu bytové jednotky (ucelené části) uvažuje byť pouze jeden jediný člen. Energetický průkaz se vystavuje vždy na budovu jako celek a platí pro všechny ucelené části budovy (byty).

CO MÁM DĚLAT KDYŽ POTŘEBUJI PRODAT NEBO PRONAJMOUT BYT?

Písemnou formou sdělit tuto skutečnost vlastníkovi BUDOVY (např. SVJ) Pokud vlastníkovi BYTOVÉ JEDNOTKY nebyl na písemné vyžádání předán průkaz od majitele BUDOVY, může jej nahradit vlastník jednotky vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Nicméně majitel budovy tím není zbaven odpovědnosti za zajištění průkazu energetické náročnosti budovy. Pozor, při prodeji bytové jednotky platí od 1.1.2013, při pronájmu bytové jednotky až od 1.1.2016.

KDY PRŮKAZ NEPOTŘEBUJETE

Pokud prodáváte byt a SVJ vám průkaz po písemném zažádání nepředá a doložíte za 3 roky účty za energie. Pokud pronajímáte byt, tak do 1.1.2016 nic nepotřebujete. Pokud bydlíte v rodinném domě a nehodláte ho prodávat ani pronajímat, buďte v klidu. Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny u budov do 50m2, u budov, které jsou kulturní památkou u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, u staveb pro rodinnou rekreaci, dílenské, výrobní a zemědělské budovy.

KDO VYDÁVÁ PRŮKAZY?

Pouze osoby s oprávněním MPO, touto osobou se může stát po absolvování přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr autorizovaný technik.

KDE MÁM ŠTÍTEK VYLEPIT?

Povinnost umístit grafickou podobu průkazu (často označovaný jako štítek) mají jen veřejné budovy, nicméně při prodeji budovy nebo ucelené části je nutné uvedení ukazatelů energetické náročnosti spolu s inzerátem.

CO POTŘEBUJI K VYHOTOVENÍ ENERGETICKÉHO PRŮKAZU?

Pro vypracování průkazu energetické náročnosti jsou v ideálním případě zapotřebí následující podklady: identifikační údaje, projekt stavební části + projekt profesí (UT, ELE, ZTI, VZT)

U starších budov si připravte také účty za energie alespoň za 1 rok. Vzhledem k tomu, že projekční podklady u starších domů jsou spíše výjimkou, je potřeba počítat s cenou na zaměření potřebných hodnot a zjištění údajů nutných pro výpočet. Osobní návštěva a seznámení se se stavem objektu je nutností. Proto je potřeba brát v potaz, že průkazy pro stávající budovy jsou zhruba o 30 – 50% dražší než pro novostavby.

Další užitečné informace

Energetický průkaz, energetický štítek, PENB, toto všechno jsou názvy pro průkaz energetické náročnosti budovy, který pro vás zpracuji u novostaveb po celé ČR, u stávajících budov pak v těchto krajích:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj – Praha
Liberecký kraj – Liberec
Královéhradecký kraj – Hradec Králové
Pardubický kraj – Pardubice
Vysočina (Jihlavský kraj) – Jihlava
Olomoucký kraj – Olomouc