Kotlíkové dotace - 1.kolo končí

Převzato z webu pardubického kraje:

Informace o ukončení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.
Upozorňujeme žadatele o tzv. kotlíkovou dotaci, že v souladu se zněním 1. výzvy v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji bude vzhledem k objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí a k alokaci výzvy ukončen příjem žádostí v pátek 29. 1. 2016 ve 14.30 hodin.
Žádosti podané po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou dotaci do 2. výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v prosinci 2016.