2. Výzva - kotlíková dotace

Datum vyhlášení výzvy 26. srpna 2016
Datum zahájení příjmu žádostí 3. října 2016
Žádost musí být doručena osobně.

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla:
• kotel na pevná paliva (uhlí) – A1,
• kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) – A2,
• kotel na biomasu – A3,
• tepelné čerpadlo – B,
• plynový kondenzační kotel – C.

Možno kombinovat se solární termickou soustavou nebo akumulační nádrže.

Nutno splnit podmínku, že
Dům spadá do energetické třídy "C" což se dokládá energetickým průkazem
nebo musíte učinit jedno znásledujících mikroopatření:
• zateplení střechy nebo půdních prostor,
• zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
• dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
• oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů,
• oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří),
• dílčí výměna oken,
• výměna vstupních nebo balkonových dveří,
• instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
• výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla příp. trojskla s vysokou tepelnou
izolací.

Ze zkušenosti u starších domů nemá cenu zkoušet počítat energetický průkaz, zda dům splňuje první podmínku a je výhodnější rovnou uvažovat o provedení mikroopatření, jelikož po provedení mikro energetického opatření nemusí být prokazováno splnění klasifikační třídy „C“ anebo vyšší, což je u starších domů velmi obtížné.